گواهینامه ها

گواهی نامه ها:

شرکت کاچار در راستای توسعه و بهبود، چندین لوح تقدیر و گواهی نامه نظیر گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001: 2015 از موسسات بین المللی و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را داراست و هم اکنون درحال استقرار سیستم مدیریت رضایت مشتری (رسیدگی به شکایات) براساس استاندارد 10002 :2018و سنجش رضایت مشتری ISO10004:2018 می باشند. ISO 10004 استانداردی بین المللی برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمان ها و شرکت ها تدوین و طراحی گردیده است و به کارگیری این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت شرکت به سمت مشتری مداری و رضایت مشتریان می گردد که این استاندارد با ISO 9001 سازگار است چرا که یکی از مهم‌ترین بند‌های ایزو ۹۰۰۱ به وضعیت رضایت‌مندی مشتری اشاره می‌کند. استاندارد ISO 10002 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها اعم از تجاری و غیر تجاری و حتی در تجارت الکترونیک نیز می باشد که هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها ، مشتریان و کلیه طرف های ذینفع می باشند.ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد بین‌المللی برای مدیریت کیفیت است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر شده است و تلفیقی از بهترین شیوه‌های مدیریتی صنعت است.این استاندارد توسط بیش از یک میلیون سازمان در سراسر جهان تایید شده است و آن را به متداول‌ترین ابزار مدیریتی در جهان تبدیل کرده است

تندیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان

با توجه به تلاش سه ساله ی کاچار، در سال 1401 با 90 امتیاز به عنوان اولین شرکت در شمالغرب کشور در ارائه خدمات خودرویی و لاستیک موفق به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان گردید.در این همایش 48 شرکت تولیدی و 4 شرکت خدماتی از بین 160 شرکت متقاضی تندیس، به عنوان شرکت منتخب دریافت گواهی نامه حضور یافتند و حائز دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.

business card
business card
business card
business card
business card11
business card